SBN – Squash Bond Nederland

SBN 2013

 

Squash Hillegom is aangesloten als kwaliteits-squashcentrum bij Squash Bond Nederland (SBN), wat o.a. betekent dat veel van onze abonnementhouders lid zijn van deze organisatie.

Squash Bond Nederland is de officiële belangenbehartiger en het overkoepelend orgaan van squashend Nederland en is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. De squashbond levert diverse producten en diensten en ondersteunt de Nederlandse squashers en aanbieders van de squashsport. Het doel van Squash Bond Nederland, die als enige squashbond officieel erkend is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is het bevorderen van de squashsport in de breedste zin van het woord.

SBN wil dit bereiken door squashers te binden, de sport te promoten, initiatieven ter bevordering van de sport te steunen, het bekend maken en uitleggen van de squashregels, het organiseren en ondersteunen van squashwedstrijden en -toernooien en het vertegenwoordigen van de Nederlandse squashsport in het buitenland. De bond heeft het alleenrecht om nationale kampioenschappen te organiseren en Nederlandse teams te laten deelnemen aan internationale kampioenschappen. Ook beheert en publiceert ze de Nederlandse ranglijst.

De bond is aangesloten bij de World Squash Federation (WSF) en de European Squash Federation (ESF), waarvan zij een van de oprichters is. Ze vertegenwoordigt de WSF in ons land en zorgt voor de vertaling en verspreiding van de (internationale) spelregels. Daarnaast heeft SBN het keuringsrecht van de squashbanen volgens de regels van de WSF.

Squash Bond Nederland houdt zich bezig met een breed scala aan activiteiten. De organisatie van verschillende nationale squashkampioenschappen (voor senioren, junioren, 35-plussers en dove- en slechthorenden), en coördinatie van squashtoernooien die meetellen voor de SBN-Ranking, behoren tot de kerntaken van de squashbond. Ook de organisatie van de nationale squashcompetitie (SBN-Competitie) en het opleiden van kader (trainers, scheidsrechters en wedstrijdleiders) zijn speerpunten voor SBN. Squash Bond Nederland investeert daarnaast fors in haar topsport en talentontwikkelingsprogramma via het Nationale Training Centrum (NTC) en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) in Amsterdam. De nationale squashselecties (jeugd en senioren) kunnen dan ook dagelijks in het Amsterdamse Frans Otten Stadion trainen onder leiding van hoofdcoach Ronny Vlassaks, talentcoach Jason Morris en herenbondscoach Lucas Buit. Voormalig wereldtopper Vanessa Atkinson begeleidt de damesploeg tijdens internationale (team)kampioenschappen.

Aan- of afmelden van het lidmaatschap van de SBN kan hier.