Algemeen

Onderstaande tarieven zijn geldig tot 1 januari 2108

Basis abonnement
Dagelijks squashen van 12:00 uur tot 19:00 uur.
Zaterdag en zondag van 09:00 uur tot sluiting.
Toeslag spelen in piek-uren € 5,00 per keer.
€ 240,00 per jaar* / € 22,00 maandelijks incasso**

Volledig abonnement 
Dagelijks squashen van openingstijd tot sluit.
€ 330,00 per jaar* / € 29,00 maandelijks incasso**

Studenten abonnement
Idem volledig abonnement. (Alleen voor studenten van een dagopleiding en op aantonen van studentenkaart en O.V.-jaarkaart. Tevens jeugd 18 tot 21 jaar volgend dagonderwijs)
€ 195,00 per jaar */ € 19,00 maandelijkse incasso**

Scholieren abonnement
Idem basis daluren abonnement.
€ 155,00 per jaar */ € 15,00 maandelijkse incasso**

Jeugd abonnement < 13 jaar
Idem basis daluren abonnement.
€ 125,00 per jaar / incasso n.v.t.

Losse baanhuur
Maandag t/m vrijdag na 19:00 uur, per ¾ uur per baan  – € 20,00
Maandag t/m vrijdag tot 19:00 uur, per ¾ uur per baan  – € 16,00
Zaterdag en zondag, per ¾ uur per baan  – € 16,00

Scholieren 12-18 jaar - € 5,00 p.p. incl. rackethuur en bal
Kids & Parents - daluren – € 5,00 p.p. incl. rackethuur en bal

11 Banenkaart ( 9 x betalen, 11 x squashen )

Dalurenkaart(incl. zaterdag en zondag)  – € 144,00 / intro € 72,00
Eén jaar geldig na aankoopdatum.

Piekurenkaart (ma. t/m vrij. na 19:00 uur) - € 180,00 / intro € 90,00
Eén jaar geldig na aankoopdatum.

Rackethuur
Per racket, per keer – € 3,50

Introducees
Per introducé, halve baanhuur per ¾ uur – € 10,00 (piek)  / – € 8,00  (dal)

Toeslag niet-leden squshles
Per persoon per les € 2,50 (geldt niet bij een proefles en niet voor jeugd < 21 jaar)

- * Mocht u tijdens het seizoen een abonnement nemen dan wordt het abonnementsgeld naar aantal maanden omgerekend tot 1 september van het huidige seizoen.

- * *De maandelijkse incasso betreft een betalingsregeling van het abonnementsgeld en is derhalve niet per maand op te zeggen.

-  De Squash Hillegom abonnementen worden jaarlijks per september met een jaar verlengd. Alle abonnementhouders hebben hiervoor een factuur ontvangen medio half juli. Opzeggen van het abonnement 2016-2017 kan schriftelijk en uiterlijk t/m 31 juli 2017.
- Abonnementhouders kunnen gratis deelnemen aan diverse SBN Competities en meedoen aan het jaarlijkse Squash Hillegom Clubkampioenschap. Tevens mogen zij per seizoen één vriend(in) of kennis gratis introduceren in ons centrum.

- Alle abonnementhouders van Squash Hillegom kunnen lid zijn / worden van de SBN (Squash Bond Nederland). Voor competitie- en toernooispelers is dit verplicht.
Hiervoor dient een incassomachtiging ondertekend moet worden. Dit lidmaatschap staat los van het abonnement bij Squash Hillegom maar kan wel in ons centrum worden afgesloten. Via Squash.nl  kunt u zowel uw SBN lidmaatschap afsluiten als stop zetten. Beëindigen van dit lidmaatschap kan tevens door een E-mail te sturen met uw gegevens en SBN-nummer naar info@squashbond.nl. Vraag hierbij ook om een bevestiging van het lidmaatschap.

Lidmaatschap SBN opzeggen.

Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen kan dit door een e-mail te sturen naar info@squashbond.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, bondsnummer en adresgegevens om uw verzoek op de juiste manier te kunnen verwerken. Uw opzegging geldt pas op het moment dat u een bevestiging van uitschrijving heeft ontvangen.

Mocht u liever uw lidmaatschap per post wensen op te zeggen kunt u dit doen door uw opzegging te sturen naar:

Squash Bond Nederland
Postbus 711
2700 AS Zoetermeer

Een lidmaatschap dient uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar te worden opgezegd, indien niet aan dit termijn is voldaan zal het lidmaatschap nog een jaar doorlopen.