• update 29 juni 2021

Per 1 juli statiegeld op alle plastic flessen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het aantal plastic flesjes dat als zwerfafval in het milieu belandt, drastisch verminderen. Naast de bestaande statiegeldregeling voor grote PET flessen (25 cent per fles), geldt vanaf 1 juli 2021 een heffing van 15 cent voor kleine PET flessen. Per 31 december 2022 wordt er ook statiegeld op blikjes gerekend.

Bij sportverenigingen en -exploitaties worden jaarlijks veel plastic flesjes met water of frisdank verkocht. Als commercieel centrum rekenen wij het statiegeld door aan de klant. Wij hoeven dit niet terug te betalen en kunt u de flesjes inleveren bij een innamepunt, zoals de supermarkt.

Wij bekijken nu of wij een innamepunt gaan worden met het doel de opbrengst van het statiegeld een goed doel te geven. Wij denken er ook aan de opbrengst te sparen voor diverse jeugdactiviteiten binnen onze centrum.

U wordt hiervan in dit bericht op de hoogte gehouden. Wij vragen u de lege plastic flesjes in ieder geval in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen of aan de bar af te geven indien u deze niet mee naar huis neemt.