Squash is een racketspel dat door twee personen in een gesloten ruimte wordt gespeeld. Er is geen net dat beide spelers van elkaar scheidt. Het speelveld bestaat voor beiden uit de gehele vloer, voormuur, zijmuren en achterwand, maar wordt begrensd door de bovenste rode lijnen op voormuur en zijmuren, en de onderste rode lijn op de voormuur.


Service

Het spel begint met de service, de toss wijst aan wie er begint.
Bij de service gelden enkele afwijkende regels hoe de bal moet worden gespeeld. Als eerste moet de speler met minimaal 1 voet in de servicebox (kleine vierkant halverwege de baan) staan; de lijnen mogen daarbij niet worden aangeraakt. Dan moet de bal rechtstreeks op de voormuur worden gespeeld in het servicevak (tussen de middelste en bovenste rode lijn), en de bal moet in het tegenoverliggende kwart achter in de baan komen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de service fout.
Ook als de bal een van de lijnen raakt, is de service fout.
Een foute service betekent direct verlies van de service, en verlies van het punt.

Bij aanvang van de servicebeurt kiest de serveerder aan welke kant hij wil beginnen. Zolang hij de servicebeurt houdt, moet hij telkens van kant wisselen.
De servicebeurt gaat over als de serveerder het punt verliest.


Spel

Na de service hebben de lijnen op de vloer, en de middelste rode lijn op de voormuur geen betekenis of functie meer.

In de rally mag de bal steeds 1 keer de grond raken voordat hij moet worden terug geslagen. De bal moet dan, al dan niet via de zijmuren/achterwand, de voorwand raken tussen de onderste (tin) en bovenste rode lijn, zonder eerst de grond te raken. De bal mag de uitlijnen niet raken.


Puntentelling

De puntentelling gaat volgens het rally-point systeem. Elke rally (slagenwisseling) eindigt met een punt, ongeacht of de serveerder het punt maakt, of de ontvanger. Wie het eerst 11 punten scoort, wint de game en wie het eerst drie games wint (best-of-5), wint de wedstrijd.
Bij de stand 10-10 wordt doorgespeeld totdat er een verschil is van 2 punten.


Veiligheid, LET en STROKE

In verband met de veiligheid mag de bal nooit worden geslagen als
– het racket in de slagbeweging de tegenstander zou raken
– de de bal de tegenstander zou raken

In deze situaties, en ook als de speler die aan de beurt is niet bij de bal kan omdat de tegenstander in de weg staat, wordt een LET of een STROKE gegeven.

Wij raden spelers aan om met een veiligheidsbril te spelen.


Variant dubbelspel

Squash kan ook met 2 teams van 2 spelers worden gespeeld. Dit dubbelspel kent twee varianten/tactieken:
– per team dekt een speler de linker helft van de baan, de andere speler de rechter helft
– per team dekt een speler de voorste helft van de baan, de andere speler de achterste helft

Enkele significante verschillen met het enkelspel
– een game wordt altijd gewonnen met 11 punten (geen 2 punten verschil)
– wie twee games wint (best-of-3), wint de wedstrijd
– er worden geen strokes gegeven
– service-volgorde (A1, B1, A2, B2)
– veiligheidsbril is verplicht


EAT, SLEEP, SQUASH, REPEAT